(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Behoefte onderzoek

Wat zijn de wensen, (onbewuste) behoeften en verwachtingen van de markt? Wat hebben potentiële klanten er voor over om deze behoeften te vervullen in termen van geld, tijd en andere investeringen? In de afgelopen 10 jaar voerden de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts al vele behoefte onderzoeken uit.

Wat levert een behoefte onderzoek op?

Ons advies levert de ingrediënten om beter in te spelen op de markt en uw concurrenten een stap voor te blijven. U kunt dit gebruiken om uw product of dienst verder te ontwikkelen. Door middel van behoefte onderzoek met deze methoden is het mogelijk de minimale eisen van producten of diensten, zogenaamde drempelwaardes, en de aspecten waar men echt enthousiast over wordt te achterhalen.

Het zijn juist de onbewuste gedachten die een sterke invloed uitoefenen op de uiteindelijke aankoopbeslissing.  Omdat deze lastig in kaart te brengen zijn, is een gedegen behoefte onderzoek van groot belang. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts maakt gebruik van verschillende methoden die deze onbewuste behoeften wel achterhalen. Voorbeelden van dergelijke methoden zijn de KANO methode en conjoint analyses.

Welke inzichten biedt een behoefte onderzoek?

  • Wat zijn de wensen, (onbewuste) behoeften en verwachtingen binnen de markt?
  • Wat hebben potentiële klanten er voor over om deze behoeften te vervullen in termen van geld, tijd en andere investeringen?
  • Welke (onbewuste) drempels en triggers leven er onder de doelgroep?

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Wat zijn de wensen en behoeften?

Van uw bezoekers, klanten, gasten of inwoners.

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp

Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

Fase B: Dataverzameling

Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

Fase C: Data analyse

Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

Fase D: Interpretatie en Rapportage

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?