(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Belevingsonderzoek

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts hebben door de jaren heen veel onderzoeken uitgevoerd waarbij ons eigen belevingsmodel is toegepast. De beleving van uw doelgroep is iets bijzonders, omdat deze zowel fysiek als mentaal van aard is. Helder inzicht in wat de beleving beïnvloedt, geeft richting aan hedendaagse marketing. Hoe beter de beleving aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep, des te positiever zij reageert op datgene dat aangeboden wordt. Wanneer het belevingseffect dusdanig sterk is, zullen zij zich gedragen als ambassadeurs van uw merk of organisatie.

Wat levert een belevingsonderzoek op?

U weet als geen ander dat de klant of bezoeker op de eerste plaats staat. De uitdaging wordt wel steeds groter om bezoekers tevreden te houden: zij verwachten om boven verwachting verrast te worden. De beleving speelt hierin een essentiële rol. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts geven inzicht in deze beleving, door de in-en extrinsieke factoren van de doelgroep te achterhalen en door te vertalen. Meningen, associaties en emoties zijn hierbij de belangrijkste ingrediënten die wij al meer dan tien jaar inzetten in onze onderzoeken naar beleving. Hierbij geven we niet alleen inzicht in de beleving van uw doelgroep, maar weten we ook als geen ander hoe hierop kan worden ingespeeld. Een belevingsonderzoek gaat daardoor verder dan alleen een adviesrapport, zodat u meer ambassadeurs uit uw doelgroep kunt halen en/of nieuwe bezoekers aan kunt trekken.

Beleving is ons gedachtegoed. Benieuwd naar onze belevingsonderzoeken? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Welke inzichten biedt een belevingsonderzoek?

  • Welk belevingsniveau heeft ons product/ onze dienstverlening en is deze sterk genoeg?
  • Welk beeld, gevoel en identiteit koppelt de doelgroep aan ons merk en komt dit overeen met dat wat we uit willen stralen?
  • Welke waarden zijn essentieel in de beleving van onze doelgroep(en)?
  • Hoe kunnen we de beleving versterken om nog beter in te spelen op de verwachtingen van onze doelgroep(en)?
  • Hoe maken we van onze klanten ambassadeurs, halen we meer uit onze (potentiële) doelgroep en kunnen we succesvoller worden met belevingseffecten?

 

VERSCHILLENDE TYPEN BELEVINGSONDERZOEK:

Onder belevingsonderzoek vallen nog een drietal onderzoeken: Motify Belevingsmonitor, Klanttevredenheid en Publieksonderzoek. Deze drie typen onderzoek zijn vormen van belevingsonderzoek, maar hebben net een andere invalshoek. Samen met u bepalen wij welk type belevingsonderzoek het beste aansluit bij uw onderzoeksvraag.

Motify BelevingsMonitor

Sluit de manier waarop u uw dienst aanbiedt aan op de verwachting en behoefte van uw klant?

Klanttevredenheid

Zijn uw klanten tevreden? In welke sector u ook opereert, uiteindelijk draait alles om hen.

Publieksonderzoek

Breng uw publiek in kaart. Zodat u optimaal kunt inspelen op de wensen en behoeften.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Zien wat uw klant ziet?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?