(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Benchmark onderzoek

U vaart uw eigen koers, maar hoe doen uw concurrenten het? In een benchmark onderzoek vergelijken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts uw organisatie met één of meerdere soortgelijke organisaties in uw branche aan de hand van de belangrijkste prestatie-indicatoren.

Wat levert een benchmark onderzoek op?

Het benchmark onderzoek helpt om complexe beslissingen te nemen en de uitvoeringskwaliteit van het beleid te verantwoorden. Zo brengt u de kosteneffectiviteit in kaart en verhoogt u de transparantie. Hierbij staan vergelijken, verdieping en verbeteren voorop. Dit helpt de toekomst van uw organisatie op de lange termijn te waarborgen. De resultaten van het onderzoek geven perspectief aan hoe uw organisatie scoort en geven concrete handvatten om direct verbeteringen door te voeren.

Veelvoorkomende onderwerpen bij benchmarken zijn:

  • Uw imago vergelijken met die van de concurrent.
  • De tevredenheid van uw klant ten opzichte van die van de concurrent.
  • Uw positionering ten opzichte van andere spelers uit dezelfde branche.

In overleg met u als organisatie selecteren wij als de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts partijen waarmee uw organisatie wordt vergeleken. Deze partijen scoren wij op de vooraf geselecteerde prestatie-indicatoren. De resultaten van het benchmark onderzoek worden zorgvuldig verwerkt in een rapport, waardoor concrete en relevante aanbevelingen gedaan kunnen worden.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Indoor Skydive Twente (IST)

 

Uw organisatie benchmarken met andere spelers?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over een benchmark?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts zijn marktonderzoekers en belevingsmarketeers van de 21e eeuw
  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts bieden altijd maatwerk en denken met u mee om de meest effectieve oplossing te vinden
  • De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts hebben een uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten tot beschikking
  • U kunt Live de onderzoeksresultaten volgen via onze exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?