(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Consumentenpanel

Digitaal consumentenpanel werkwijze

Dynamic Concepts beschikt over uitgebreide bezoekers- en publiekspanels in Nederland en een veelvoud van Europese landen, waaronder Duitsland, België (zowel Frans- als Nederlandstalig), Frankrijk, en Groot-Brittannië.

Wanneer wij een panel inzetten bestaat representeert deze altijd de doelgroep waar u zicht op (wilt) richten. De vragen en onderwerpen kunnen naar uw eigen wensen en behoeften worden gevormd. DCC beschikt tevens over de mogelijkheid een B2B-panel in te zetten.

We zetten enquêtes uit onder een digitaal consumentenpanel van respondenten binnen de doelgroep, zij vullen de enquête digitaal in met gegarandeerde respons. Dit is een gegarandeerd representatieve steekproef binnen de doelgroep. Het voordeel van deze methode is de snelle dataverzameling en de selectie vooraf die ervoor zorgt dat er geen respondenten tussen zitten die niet tot de doelgroep behoren. Daardoor kan een objectief oordeel geveld worden.

Dynamic Concepts werkt met web-based onderzoekssoftware, waardoor de enquête en de respons ervan via internet overal te volgen zijn. Via onze dashboardfunctie kan de opdrachtgever live meekijken met de inhoudelijke resultaten.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

Project Ciran

Een onderzoek naar de merkbeleving, waarbij de patiëntenfolder, algemene brochure en de website geëvalueerd zijn, is in twee fasen uitgevoerd. Allereerst is via een online vragenlijst gekeken naar het beeld dat deze uitingen oproepen, en in hoeverre de kernwaarden ook hieruit naar voren komen. Naderhand is hier in twee groepsdiscussies verder op ingegaan, om zo dieper inzicht te verkrijgen en te kijken welke verbeterpunten er aangebracht zouden kunnen worden.

Deze opzet heeft Ciran zeer nuttige inzichten opgeleverd hoe de verwachtingen van de klanten beter te laten aansluiten met de werkelijke beleving van het revalidatietraject. Door middel van deze opzet is duidelijk geworden hoe de uitingen op dit moment beleefd worden, en zijn concrete verbeterpunten duidelijk geworden, zodat Ciran hiermee aan de slag kan om haar communicatie uitingen en marketingcampagne, zowel online als offline, te optimaliseren.

Klanten over ons:

“De prijs-kwaliteitsverhouding bij Dynamic Concepts is erg goed. Een ander bureau bleek vele malen duurder voor hetzelfde onderzoek. De beleving was in lijn met mijn verwachting: keurig uitgevoerd en op tijd. Afspraken worden goed nagekomen en het team werkt adequaat. De sessies met de focusgroepen gingen goed en hebben mij veel informatie opgeleverd voor de marketing en communicatie van Ciran.”

Miriam Schils

Ciran

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op