(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Effectmeting Return on Investment (ROI)

U wilt het effect van een campagne of evenement meten? Met een effectmeting meet u het resultaat van uw investeringen in een (marketing)campagne, een evenement of een project. Door middel van professioneel onderzoek, meten de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts de ROI.

Wat levert een effectmeting ROI op?

Een effectmeting geeft concreet het financieel rendement van uw investering in een project, evenement of campagne weer. De Return on Investment (ROI) staat in dit onderzoek centraal. Een effectmeting kan ook zicht geven in bezoekersaantallen, herhalingsbezoek, on site- en off site uitgaven, attitude- veranderingen en hoeft zich niet te beperken tot enkel financiële aspecten.

Welke inzichten biedt een effectmeting ROI?

  • Wat is het financiële rendement van ons evenement of onze campagne?
  • Welke ROI is te verwachten naar aanleiding van onze campagne of ons evenement?
  • Hebben we het doel, dat we voor ogen hadden, daadwerkelijk bereikt?

De ROI meten van uw investering?

Voor gemeenten, beleidsmakers en organisatoren van evenementen en festivals.
Neem vrijblijvend contact op

De voordelen van
de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards
  • 21e eeuwse experts op het gebied van marktonderzoek en belevingsmarketing

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Klanten over ons:

“Dynamic Concepts is een betrokken partner die goed luistert naar de informatie wensen van de klant en daar goede onderzoeksmatige vertalingen van maakt. Eind rapporten zijn informatief en prettig leesbaar. Vanuit de onderzoeksgegevens worden praktische adviezen gegeven voor mogelijke verbeteringen.”

Marc Eysink Smeets

Directeur, Circo Circolo

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan