(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Haalbaarheidsonderzoek

Bent u bezig met een nieuw concept, gebiedsontwikkeling of uitbreiding van uw huidige werkzaamheden? Wilt u graag uw idee realiseren, maar ontbreekt de informatie over de haalbaarheid ervan? Met gedegen onderzoek helpen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts u aan deze belangrijke gegevens.

Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op?

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts brengt aan de hand van succes- en faalfactoren de slagingskansen van uw business case in kaart. De onderzoeksresultaten van het haalbaarheidsonderzoek leiden tot een concreet advies over de haalbaarheid van uw idee of project. Het onderzoeken van de haalbaarheid komt voor in vrijwel iedere fase waar een idee of concept zich in bevindt. Wij onderscheiden vijf fases. Zie hiernaast.

Welke inzichten biedt een haalbaarheidsonderzoek?

  • Hoe zien de kansen in de markt eruit?
  • Hoe geeft u uw concept vorm en is er draagvlak voor?
  • Wat zijn de succes- en de faalfactoren?
  • Wat is het verwachte rendement van uw investering?
  • Hoe kunt u uw concept realiseren?
Pre-concept fase
U vermoedt dat er kansen liggen in de markt en wilt hier graag op inspelen, maar u bent nog onzeker over de exacte wensen, behoeften en verwachtingen van de markt. Lees meer hierover op onze pagina over behoefte onderzoek.
Concept fase
U heeft een idee, maar weet niet hoe deze verder uitgewerkt moet worden, of welke kant het op moet gaan. Lees meer hierover op onze pagina over conceptontwikkeling of stakeholder analyse.
Marktpotentieel fase
U heeft een concept en twijfelt op welke markt u zich moet focussen en wat het potentiële bereik dan is. Onze pagina’s over marktverkenningsegmentatie en positioneringsonderzoek geven hier meer informatie over.
Gebruiksintentie fase
U heeft al een concept opgezet, uw doelgroep is gedefinieerd, maar u heeft nog geen idee hoeveel mensen uw product zullen afnemen of uw attractie(park) zullen bezoeken. Wilt u meer weten, kijk dan op onze pagina product test.
Financiële haalbaarheid fase
U heeft duidelijk voor ogen wat uw concept in moet houden, maar twijfelt nog over de economische haalbaarheid. Lees meer hierover op onze pagina over spin off- en effectmeting.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Is uw idee haalbaar?

Voor gemeenten, beleidsmakers, projectontwikkelaars en organisatoren van evenementen en festivals.

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Met een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Dynamic Concepts, kunt u direct tot actie overgaan.

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?