(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Imago onderzoek

Weet u wat uw (potentiële) klanten van uw merk of organisatie vinden, ofwel: weet u wat het imago van uw bedrijf is? Het imago speelt een essentiële rol bij uw positionering en het aantrekken en behouden van klanten. Inzicht hebben in hoe uw doelgroep uw merk of organisatie ervaart, is daarom erg belangrijk.

Wat levert een imago onderzoek op?

Bij een imago onderzoek geven de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts inzicht in de mogelijkheden om een sterkere aantrekkingskracht op uw doelgroep uit te oefenen. Hierbij kijken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts naar de perceptie en beoordeling van uw imago door uw doelgroep(en). Daarvoor testen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verschillende vooraf vastgestelde waarden, door naar spontane en geholpen associaties te vragen. Vaste waarden in het onderzoek zijn productbeleving, klantvriendelijkheid en naamsbekendheid. Ook de beoordeling van faciliteiten zoals bereikbaarheid en betaalbaarheid dragen bij aan uw imago.

Wat erg interessant is bij het onderzoeken van uw imago, is te kijken naar verschillende segmenten die op kunnen treden binnen de doelgroep. Met deze inzichten kunnen campagnes gerichter worden ingezet om uw imago te versterken. Kijk voor meer informatie bij ‘Segmentatie’.

Welke inzichten biedt een imago onderzoek?

  • Welk beeld, gevoel en identiteit koppelt het publiek aan ons merk?
  • Wat is onze naamsbekendheid en weet de potentiële klant wat wij bieden?
  • Beleven klanten ons imago zoals we dat willen uitstralen en is dat wat potentiële klanten zoeken?
  • Welke prijs/kwaliteitservaring beleven onze klanten en welke toegevoegde waarde leveren wij?
  • Waar zitten de verschillen tussen het gewenste imago en de waarneming, en op welke punten is dit concreet te verbeteren?

Als u nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden voor een imago onderzoek, neem dan gerust contact op met een van onze consultants.

VERSCHILLENDE TYPEN IMAGO ONDERZOEK

Onder imago onderzoek vallen nog een tweetal onderzoeken: positioneringsonderzoek en merkbeleving. Deze twee typen onderzoek zijn vormen van imago onderzoek, maar hebben net een andere invalshoek. Samen met u bepalen wij welk type imago onderzoek het beste aansluit bij uw onderzoeksvraag.

 

Positioneringsonderzoek

Hoe positioneer ik mijzelf in de markt? Wat zijn de wensen van mijn huidige klanten en waar kan ik me nog op richten?

Merkbeleving

Welk beeld, gevoel en identiteit koppelt het publiek aan ons merk en komt dit overeen met dat wat we uit willen stralen?

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

 

Zien wat uw klant ziet?

Wij bevragen uw (potentiële) klant, bezoeker of inwoner en meten uw imago.

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

 

Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

 

Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?