(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Marktverkenning

Hierbij onderzoeken we de expansie en haalbaarheid van uw attractie, destinatie, dienst of product.

Expansie

U heeft een nieuw(e) attractie, destinatieplan, product of dienst en wilt hiermee een nieuwe markt betreden? De eerste stap is dan gedegen onderzoek. Hierbij houd je je propositie aan tegen de doelgroep die je hiermee wilt bereiken. Door middel van een panel kunt u de juiste vragen stellen over om inzichtelijk te maken waarom de beoogde doelgroep nog geen gebruik maakt van uw idee of concept en wat u hiervoor moet veranderen in uw propositie.

 

 

Haalbaarheid

Zit er genoeg potentie in de markt of mijn publiek om mijn product of dienst te lanceren? Door middel van een concepttest met een panel toetsen we dit aan de hand van de beleving van de potentiële doelgroep. Op deze manier wordt duidelijk hoe de doelgroep er precies uit ziet, welke sub segmenten uw idee of concept zouden accepteren en welke elementen uit uw propositie hierin van doorslaggevend belang zijn.

Marketing gap

Wanneer we het onderzoek doorvoeren, zetten we bestaande bezoekers en klanten af tegen potentiële bezoekers en klanten om te kijken waar de overlap zich bevindt. Wij kijken hierbij naar de manier waarop u uw nieuwe doelgroep kunt aanspreken, zonder uw bestaande bezoekers en klanten te verliezen omdat zij zich niet langer in de propositie. Hiermee bepalen we de uitgangspunten van uw propositie waarmee u de optimale omvang en volle potentie van uw doelgroep kunt aanspreken.

 

Wat levert marktverkenning op?

Wanneer de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts nieuwe markten verkennen maken wij gebruik van een model bestaande uit vijf stappen. Met elke stap in het proces valt een stukje van de puzzel op zijn plaats en komen we dichterbij concrete resultaten, aanbevelingen en actiepunten hoe uw nieuwe product te vermarkten.

Bekijk hier ons model ter verkenning van uw markt

Marktverkenning

Welke inzichten biedt een onderzoek voor marktverkenning?

 

  • Wat zijn de wensen en behoeften van de bezoekers en klanten?
  • Wat is de prijselasticiteit en wat is men bereid te betalen voor mijn idee of concept?
  • Wat is de gebruiksintentie of acceptatiegrens ons nieuwe product of dienst?
  • Hoe groot is de markt?
  • Hoeveel consumenten zullen mijn nieuwe product of dienst afnemen, uitgesplitst naar doelgroep of regio?

Nieuw product? (Ver)ken de markt.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp

Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

Fase B: Dataverzameling

Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

Fase C: Data analyse

Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

Fase D: Interpretatie en Rapportage

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?