Marktverkenning

U heeft een nieuw product en wilt een nieuwe markt betreden? De eerste stap is dan gedegen onderzoek. Al vele klanten namen deze stap succesvol, samen met ons.

Wat levert marktverkenning op?

Wanneer de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts nieuwe markten verkennen maken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts gebruik van een model bestaande uit vijf stappen. Met elke stap in het proces valt een stukje van de puzzel op zijn plaats en komen we dichterbij concrete resultaten, aanbevelingen en actiepunten hoe uw nieuwe product te vermarkten.

Bekijk hier ons model ter verkenning van uw markt

Marktverkenning

Welke inzichten biedt een onderzoek voor marktverkenning?

  • Wat zijn de wensen en behoeften van de consumenten?
  • Wat is de gebruiksintentie van ons nieuwe product of dienst?
  • Hoe groot is de markt?
  • Hoeveel consumenten zullen mijn nieuwe product of dienst afnemen, uitgesplitst naar doelgroep of regio?

Nieuw product? (Ver)ken de markt.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

De voordelen van
de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards
  • 21e eeuwse experts op het gebied van marktonderzoek en belevingsmarketing

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp

Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

Fase B: Dataverzameling

Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

Fase C: Data analyse

Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

Fase D: Interpretatie en Rapportage

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Klanten over ons:

DCC heeft naar onze volle tevredenheid dit onderzoek uitgevoerd en ons behoed voor zakelijke initiatieven waar geen marktvraag voor is of komt.

Jan Kees de Graaff

Managing Director, Optima B.V.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op