(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Tevredenheid gaat verder dan klanttevredenheid. In het succes van uw organisatie speelt de tevredenheid van uw medewerkers ook een belangrijk onderdeel. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft als doel de beleving van de medewerkers met betrekking tot hun werk te onderzoeken.

Wat levert een MTO op?

Waar veel onderzoeksbureaus een generieke opzet van tevredenheidsonderzoek hanteren, geloven de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts dat de sleutel tot een succesvol onderzoek ligt in vragen die specifiek gericht zijn op uw situatie. Deze persoonlijke aanpak brengt verschillende voordelen met zich mee. De medewerkers krijgen de kans hun onvrede te uiten, verbeterpunten mee te geven of juist aan te geven waar het goed gaat. Het management krijgt waardevolle feedback over wat voor de medewerkers belangrijk is en of eerdere inspanningen vruchten hebben afgeworpen.

Meer dan een tevredenheidsonderzoek

Vooraf aan het kwantitatieve onderzoek gaan de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts samen met de opdrachtgever en een selectie medewerkers persoonlijk in gesprek. Deze aanpak maakt het mogelijk het onderzoek heel concreet toe te spitsen op uw situatie. Dit zal niet alleen de toepasbaarheid van het tevredenheidsonderzoek, maar ook de betrokkenheid van uw medewerkers vergroten.

Beleving van uw medewerker

Met onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van beleving bieden de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts een uniek perspectief op tevredenheidsonderzoek. Beleving gaat verder waar tevredenheid stopt; niet alleen de tevredenheid, maar bijvoorbeeld ook de betrokkenheid, bevlogenheid en passie worden zo meegenomen.

Feedback van uw medewerkers?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op

De voordelen van
de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards
  • 21e eeuwse experts op het gebied van marktonderzoek en belevingsmarketing

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp

Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

Fase B: Dataverzameling

Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

Fase C: Data analyse

Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

Fase D: Interpretatie en Rapportage

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Klanten over ons:

Goede adviezen, heel professioneel en flexibel. Zelfs toen alles zo’n beetje tussen de Feestdagen viel.

Frits Hoogsteden

Client Services Director - Europe, Centigrade

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op