(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Merkbeleving

Wie ‘marketing’ zegt moet ook ‘branding’ zeggen. Dit vakgebied begint echter steeds meer een opzichzelfstaand begrip te worden. Dat is ook niet zo vreemd als we kijken naar de invloed die consumenten hebben op hedendaagse organisaties. Millenials zijn minder merkentrouw waardoor toekomstige uitgaven onder druk komen te staan. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts weten stapsgewijs de beleving van uw merk in kaart te brengen, zodat u uw klanten beter kunt omarmen.

Wat levert een onderzoek naar de merkbeleving op?

Bij een onderzoek naar de merkbeleving kijken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts niet alleen in welke mate een merk wordt beleefd, maar ook naar wat dat voor (in)directe gevolgen kan hebben op uw organisatie. Waar sommige klanten erg gehecht kunnen raken aan uw merk, zijn er ook klanten die gemakkelijk zullen overstappen. De drempel om over te stappen ligt vaak laag, waardoor inzicht in de beleving kan helpen deze drempel te verhogen.

Naast uw bestaande klanten, bevragen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts ook de klanten die u graag zou willen aantrekken: wie zijn uw potentiële klanten, waarom blijven zij bij een ander merk en wat moet er veranderen om uw merkbeleving te vergroten?

Ten slotte is het van belang dat de identiteit die u intern uitstraalt overeenkomt met wat uw klanten (willen) beleven. Door het uitvoeren van een gap-analyse kunnen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts achterhalen en in kaart brengen in welke mate er verschil is tussen de gewenste en huidige identiteit. Zo komen de werkelijke prioriteiten in uw brandingstrategie naar voren.

Vertaalmogelijkheden
Een belangrijk onderdeel in uw merkstrategie is de boodschap die u overdraagt. Een goed verhaal – storytelling – laat de samenhang zien, versterkt mensen in hun beleving en helpt overtuigen. Om het perfecte verhaal op te stellen is het belangrijk dit te onderbouwen met bestaande elementen en belevingswaarden die uit het onderzoek naar voren komen. Hierbij kijken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts naar de huidige identiteit van uw interne organisatie, feedback van klanten, uw doelgroep en de uit te dragen boodschap.

Welke inzichten biedt een onderzoek naar de merkbeleving?

  • Welk beeld, gevoel en identiteit koppelt het publiek aan ons merk en komt dit overeen met dat wat we uit willen stralen?
  • Hoe verhogen we de beleving van onze klanten en trekken we meer mensen van onze doelgroep?
  • Welke waarden zijn essentieel in de beleving van onze doelgroepen?
  • Hoe verhogen we de tevredenheid van onze klanten en/of medewerkers?
  • Welke belevingswaarden dragen bij aan het versterken van onze boodschap?

Benieuwd wat wij kunnen achterhalen wat de doelgroep van uw merk vindt? Of heeft u behoefte aan het versterken van uw boodschap? Onze marktonderzoekers en conceptontwikkelaars helpen u graag verder.

Zien wat uw klant ziet?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards
  • 21e eeuwse experts op het gebied van marktonderzoek en belevingsmarketing

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?