Over Dynamic Concepts consultancy (DCC)

Onze bedrijfsvisie is geïnspireerd op “de beleveniseconomie”. Pine & Gilmore voorspelden in 2000 een economie waarin de beleving het voornaamste economische goed is.

In de loop der jaren hebben we in samenwerking met onderzoeksinstituten en psychologen studie gedaan naar de werking van ‘beleving’. Zo hebben we ons belevingsmodel ontwikkeld, dat we inzetten bij het ontwerpen van onderzoek en conceptontwikkeling. De kennis en inzichten blijven we verdiepen in de praktijk, zodat wij  in het gehele spectrum van onderzoek tot creatie uw partner zijn. We streven naar verbinding in beleving door de wisselwerking tussen conceptontwikkeling, onderzoek & marketing vorm te geven in flexibele teams die de disciplines van onderzoek, imagineering, marketing, leisure studies en organisatiekunde samenvoegen. We werken voor dag- en verblijfattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB.

Wij maken graag kennis met u.

U ook met ons?

Neem vrijblijvend contact op

Missie: to provide the world with improving attractions

“Happiness bij eindgebruikers realiseren op basis van verbinding in beleving, mogelijk gemaakt door het vertalen van direct toepasbare kennisproducten in een co-creatieproces met klanten of expertpartners naar totaaloplossingen waarmee onze klanten de optimale beleving voor hun doelgroep of klanten kunnen bieden, die leiden tot continuïteit en groei.”

Visie: onze onderzoeken leiden tot betere belevingen

“In het creëren van transitie staat verbinding in beleving centraal. Onderzoek zetten we in als instrument om innovatie te bereiken. In onze visie dient onderzoek niet als bewijslast, maar als integraal vertaalmiddel. Waardeontwikkeling ontstaat door ieders beleving te begrijpen en in een proces van co-creatie te vertalen naar waardeverhogende producten. In 2020 worden onderzoeken continu ingezet om belevingen instant te verbeteren.”

Mark de Ruiter

Mark de Ruiter

Oprichter & Directeur

Is in 2002 afgestudeerd als Bestuurskundige aan de Universiteit Twente. Tijdens zijn opleiding deed Mark veel onderzoek in de gezondheidszorg, waaronder voor de Capriles Kliniek in Curaçao. Na zijn studie merkte hij dat zijn passie voor attracties en leisure nog steeds de boventoon voerde en richtte daarom DCC op om de wereld van ‘beleving’ uit te diepen. Mark de Ruiter is directeur van DCC en geeft vorm aan de strategische lijnen en innovatie van het bedrijf.

Benjamin Nicholson

Benjamin Nicholson

Business Development

Is bij Dynamic Concepts Consultancy verantwoordelijk voor de commercie en duurzame ontwikkeling van de cliëntenportfolio. Vanuit deze rol brengt hij structuur aan in commerciële activiteiten, onderhoudt en intensiveert hij de relatie die wij hebben met onze bestaande cliënten en draagt hij zorg voor de invulling van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Onderzoeksteam

Onderzoeksteam

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts bestaat uit een inhouse team van 7 academici. De leeftijden variëren van 24 tot 42 jaar en de achtergronden van marketing management, economische psychologie, consumentenwetenschappen planologie tot bestuurskunde. Deze variëteit brengt alle kennisniveaus bijeen voor een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast is er een veldwerkteam van ongeveer 50 flexibel inzetbare enquêteurs en datatypisten voor de dataverzameling.

G – R – O – W

samen met u groeien. Gain trust “We zijn loyaal naar onze klanten en naar elkaar: we maken het waar & scheppen vertrouwen. Met als doel economische duurzaamheid te kunnen ontwikkelen” Reach excellence “We willen alles er uit halen wat er in zit, we dagen onszelf uit en proberen ons steeds weer te overtreffen. Dit komt uit in persoonlijke en zakelijke prestaties” Open minded “We durven ons te laten inspireren en open te stellen voor het onbekende en nieuwe situaties. We zien het nieuws als een uitdaging en inspiratie” We enjoy success “We kunnen samen genieten/ plezier hebben van resultaten die we hebben behaald en het proces er om heen”

House of Leisure

Trotse partner van ‘House of Leisure’: hét Business en Kennis Center van de Leisure Industrie.