OVER DYNAMIC CONCEPTS CONSULTANCY


To provide the world with ever improving customer & visitor experiences

 

Onze bedrijfsvisie is geïnspireerd op “de beleveniseconomie”. We streven er naar een optimale beleving te creëren voor uw publiek. Door onze jarenlange expertise leveren we duurzaam en hoogwaardig onderzoek. Met meer dan 35 kwalitatieve onderzoeksmethodes brengen we de belevingsniveaus voor u in kaart.

In de loop der jaren hebben we in samenwerking met onderzoeksinstituten en psychologen studie gedaan naar de werking van beleving. Zo hebben we ons belevingsmodel ontwikkeld, dat we inzetten bij onze onderzoeken en conceptontwikkeling. De kennis en inzichten brengen we in de praktijk, zodat wij  in het gehele spectrum van onderzoek tot creatie uw partner zijn.
We streven naar verbinding in beleving door de wisselwerking tussen conceptontwikkeling, onderzoek & marketing vorm te geven in flexibele teams. Deze teams voegen de disciplines van onderzoek, imagineering, marketing, leisurestudies en organisatiekunde samen.

Dynamic Concepts Consultancy werkt voor dag- en verblijfattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB.

Wij maken graag kennis met u.

Neem vrijblijvend contact op

G – R – O – W

Gain trust “We zijn loyaal naar onze klanten en naar elkaar: we maken het waar & scheppen vertrouwen. Met als doel economische duurzaamheid te kunnen ontwikkelen” Reach excellence “We willen alles er uit halen wat er in zit, we dagen onszelf uit en proberen ons steeds weer te overtreffen. Dit komt uit in persoonlijke en zakelijke prestaties” Open minded “We durven ons te laten inspireren en open te stellen voor het onbekende en nieuwe situaties. We zien het nieuws als een uitdaging en inspiratie” We enjoy success “We kunnen samen genieten/ plezier hebben van resultaten die we hebben behaald en het proces er om heen”

House of Leisure

Trotse partner van ‘House of Leisure’: hét Business en Kennis Center van de Leisure Industrie.