(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Positioneringsonderzoek

Een essentieel onderdeel van uw business plan is de plaats waar u zich positioneert in de markt. Elke keuze die u maakt heeft invloed op de klanten die u aantrekt. Een duidelijk gecommuniceerd beeld zorgt voor een sterke concurrentiepositie.

Wat levert een positioneringsonderzoek op?

De optimale positionering in de markt bepalen we door de kenmerken en wensen van klanten te combineren met de sterke en zwakke punten van uw organisatie en andere aanbieders. Aan de hand van segmentatie onderzoeken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts welk gedeelte van de markt u potentieel kunt bereiken. Dit maakt het mogelijk om zeer gericht marketing activiteiten te ondernemen, wat leidt tot een duidelijke positie in de markt. Samen met u kijken we wat de optimale positionering is en hoe deze bereikt kan worden. U verkrijgt zo concreet inzicht in hoe u zich het beste kunt profileren richting uw doelgroep. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts bieden u altijd een oplossing op maat die volledig is toegespitst op uw situatie.

Welke inzichten biedt een positioneringsonderzoek?

  • Welk(e) deel/delen van de markt is/zijn interessant om op te richten?
  • Welke rol/positie neem ik in met mijn product of organisatie?
  • Wat zijn de kenmerken en wensen van mijn huidige klanten?
  • Wat zijn de sterke en zwakke punten van mijn organisatie en die van andere aanbieders?

Welke rol neemt u in?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

 

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?