(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Prijsonderzoek

Neemt u uw prijsstrategie onder de loep? Consumenten vergelijken tegenwoordig heel gemakkelijk de prijs van een specifiek product of dienst. Weten wat de prijsgevoeligheid is kan helpen bij uw strategie. Bij een prijsonderzoek gaan de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts in op de prijsstelling van uw product of dienst. Zo krijgt u zowel inzicht in de prijsacceptatie als de prijselasticiteit. Hiermee voorkomt u een ‘mismatch’ tijdens uw marktintroductie of strategieverandering.

Wat levert een prijsonderzoek op?

De resultaten maken inzichtelijk of en in welke mate u de prijsstelling aan moet passen om het succes van uw product of dienst te vergroten. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts maken hierbij onderscheid tussen twee types van prijs onderzoek, elk met een andere doelstelling.
Bij een prijsonderzoek analyseren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts voor u wat de betalingsbereidheid van consumenten is voor uw product(en). Dit doen wij door de prijselasticiteit in kaart te brengen, en te achterhalen welke kenmerken deze betalingsbereidheid beïnvloeden. Zo krijgt u ook inzicht in wat de onbewuste behoeften zijn van uw consumenten.

Naast uw consumenten is het vaak goed om te weten wat uw directe en indirecte concurrenten als prijs hanteren. Daarvoor kunnen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts een marktvergelijkingsonderzoek opstellen. Hierbij inventariseren we welke prijsstelling de markt over het algemeen hanteert en welke producten/diensten tegen deze prijs aangeboden worden. Zo creëren De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts een overzicht van de verschillende partijen; wat bieden zij aan en welke prijsstelling hanteren zij? Uit dit prijsonderzoek volgt een advies over de prijsstelling voor uw product of dienst.

Welke inzichten biedt een prijsonderzoek?

  • Is het product/de dienst duur, of wordt het juist als goedkoop gezien?
  • Hoe beleven klanten de prijs-kwaliteit verhouding?
  • Welke kwaliteit moet ik bieden voor een bepaalde prijs?
  • Tegen welke prijs kan ik mijn product/dienst het beste op de markt zetten?
  • Wat is de elasticiteit van mijn huidige of gewenste prijs?

Als u nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden voor een prijsonderzoek, neem dan gerust contact op met een van onze consultants.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Uw prijsstrategie baseren op onderzoek?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboard

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

 

Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

 

Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

 

Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

 

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?