(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Product test

U heeft een concept en uw doelgroep is gedefinieerd, maar hoeveel mensen zullen uw product gaan afnemen of uw attractie gaan bezoeken? De intentie om een product/dienst te gebruiken, is sterk gerelateerd aan specifieke kenmerken van uw product of dienst.

Wat levert een product test op?

De uitkomsten van een product test verklaren welke productwaarden een bepalende rol spelen in het wel of niet afnemen van uw product. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts leveren de kernwaarden voor communicatie-uitingen die nodig zijn om effectief op de beleving in te spelen. De informatie over zwakke kenmerken kan juist gebruikt worden om verbeteringen door te voeren, zodanig dat het de gebruiksintentie vergroot.

Welke inzichten biedt een product test?

– inzicht in marktacceptatie
– prijselasticiteit
– koopintentie
– productassociaties
– behoeftestimuli
– reisbereidheid

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboard

 

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp

Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

Fase B: Dataverzameling

Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

Fase C: Data analyse

Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

Fase D: Interpretatie en Rapportage

De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?