Batavialand, Lelystad

“Durf jij?” Met Carel de rat op mijn schouder treed ik het avontuur tegemoet. Hij heeft mij uitgedaagd en ik heb nieuwsgierig en volmondig “Ja” gezegd. Een prachtige, maar machtige dreigende wand van water doemt voor ons op. Dit is de uitdaging waar wij, Nederlanders van de Lage Landen, voor staan. Door aanpakken en doen zijn wij meesters in het beteugelen van dit natuurfenomeen. Hier sta ik, omringd door de zilte lucht, grote constructies lonken en het groene tapijt van de dijk nodigt uit om voorbij de grens van het bekende te gaan.

Batavialand

In 2012 hebben we in opdracht van attractiepark Batavialand een onderzoek uitgevoerd. Het doel van ons onderzoek was de haalbaarheid van het nieuwe concept te achterhalen en potentiële bezoekersaantallen te berekenen. Het nieuwe park bevat met name een kruisbestuiving tussen culturele elementen en attractiviteit. De projectgroep vormde onze sparringpartner, bestaande uit de directies van de BataviaWerf, NieuwLand Erfgoedcentrum, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en kwartiermaker Arnoud Odding (inmiddels directeur van Rijksmuseum Twente).

Verhaal van durven en doen

BatavialandBatavialand wordt een nationaal erfgoedpark in de open lucht, dat zowel een attractiepark, museum als een kenniscentrum vormt. Bezoekers beleven in Batavialand het natte verhaal van Nederland. Het is een verhaal van technologie, van bouwen, van ondernemen en van verbindingen. Het is een verhaal van durven en doen! Deze thema’s zijn uitgewerkt in verschillende gebieden zoals de Doepolder, Waternood en het Ghostship. Uiteraard krijgt hierin de replica van de Batavia als icoon voor de VOC-tijd een centrale plaats.

Het onderzoek

Wij zijn ons onderzoek begonnen met verschillende analyses naar potentieel interessante segmenten voor Batavialand. Vervolgens hebben we in ons haalbaarheidsonderzoek de bandbreedte van het bezoekersaantal berekend en daarin drie scenario’s aangegeven op basis van diverse belevingsfactoren die aansluiten op kenmerken van die publiekssegmenten.

Ons advies

Aan de hand van ons onderzoek hebben we een second opinion op het inhoudelijke concept van Batavialand gegeven. Uiteindelijk hebben we alles in het imagineeringsproces omgezet naar adviezen over de onderdelen en story van Batavialand. Zo hebben wij onder andere advies gegeven over:

  • Invulling inhoudelijke thema’s
  • Attracties
  • Activiteiten
  • Story
  • Beleving

In het onderzoeks- en creatietraject konden wij zowel al onze onderzoekskennis, vakkennis van de pretparkbranche, als culturele deskundigheid laten samensmelten, een toppunt van imagineering!

Het resultaat

Onze bevinding en adviezen zijn gepresenteerd aan de Provincie Flevoland, die hier positief op gereageerd heeft. In 2013 wordt duidelijk hoe men het door Dynamic Concepts ontwikkelde scenario gaat invullen en de nieuwe organisatie vormgegeven wordt. De Provincie Flevoland heeft namelijk mede op basis van onze resultaten groen licht gegeven voor Fase 1. Ons onderzoek staat nu aan de basis van een succesvolle toekomst.

Meer lezen over Batavialand?

klik hier (Geplaatst op vrijdag 28 maart 2014 12:35)