Ciran, Venlo

In de zomer van 2013 kwam revalidatiecentrum Ciran naar Dynamic Concepts toe met de vraag om de communicatie uitingen en merkbeleving van Ciran eens onder de loep te nemen.

Ciran

Ciran is een instelling voor medisch specialistische revalidatiezorg met als doel mensen te helpen om volwaardig te functioneren en te participeren. Dat doen zij voor mensen met chronische fysieke klachten, die daarnaast psychische en sociale problemen hebben.  Hierbij staan een aantal kernwaarden centraal, te weten:

  • Probleemoplossend
  • Resultaatgericht
  • Transparant
  • Duurzaam
  • Levenskunst / levensgeluk
  • Rebels / anders
  • Innovatief

Online vragenlijst als basis voor panel sessies

Focusgroep

Het onderzoek naar de merkbeleving, waarbij de patiëntenfolder, algemene brochure en de website geëvalueerd zijn, is in twee fasen uitgevoerd. Allereerst is via een online vragenlijst gekeken naar het beeld dat deze uitingen oproepen, en in hoeverre de kernwaarden ook hieruit naar voren komen. Naderhand is hier in twee groepsdiscussies verder op ingegaan, om zo dieper inzicht te verkrijgen en te kijken welke verbeterpunten er aangebracht zouden kunnen worden.

Deze opzet heeft Ciran zeer nuttige inzichten opgeleverd hoe de verwachtingen van de klanten beter te laten aansluiten met de werkelijke beleving van het revalidatietraject. Door middel van deze opzet is duidelijk geworden hoe de uitingen op dit moment beleefd worden, en zijn concrete verbeterpunten duidelijk geworden, zodat Ciran hiermee aan de slag kan om haar communicatie uitingen en marketingcampagne, zowel online als offline, te optimaliseren.

Verdieping inzichten met focusgroep

Dynamic Concepts is dan ook uitermate tevreden met het verloop en de resultaten van het onderzoek. De online enquête legde direct al enkele verbeterpunten van de communicatie van Ciran bloot, en zorgde ervoor dat de panelsessies zo gericht en efficiënt mogelijk ingegaan konden worden. Deze groepsdiscussies bleken vervolgens erg waardevol in het toetsen en verbeteren van de merkbeleving. Dankzij het feit dat de respondenten die hieraan meewerkten met veel enthousiasme een waardevolle inbreng konden uiten haalden zowel de deelnemers, als Dynamic Concepts en Ciran als onze opdrachtgever veel voldoening uit deze opzet.