Oranjebuurt, Geldermalsen

Wij voerden een effectmeting uit naar de renovatie van de Oranjebuurt in Geldermalsen, in opdracht van woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Tijdens en na de renovatie hielden wij diepte interviews met de bewoners en gingen via het door ons ontworpen interview met de bewoners in op de renovatiebeleving en de effecten daarvan op de sociale cohesie in de buurt en, de eigen identiteitsbeleving en empowerment.

Daarover verscheen onderstaand artikel in Nieuwsblad Geldermalsen.

Innovatieve aanpak renovatie Oranjewijk werpt vruchten af

20-03-2012

GELDERMALSEN – Renovatie- en onderhoudsbedrijf KnaapenGroep maakt werk van partnersamenwerking en versterking van sociale wijkstructuren. Samen met woningcorporatie KleurrijkWonen en stichting De Bakkerij maakte het van de Oranjebuurt in Geldermalsen weer een aantrekkelijke wijk om in te wonen. Deze innovatieve aanpak werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek.

OranjebuurtRenovatie- en onderhoudsbedrijf KnaapenGroep is een sociale aannemer. Niet alleen zijn ‘stenen en cement’ belangrijk, bovenal staan mensen centraal. KnaapenGroep is voorstander van een intensieve samenwerking met haar partners en bewoners. Ze is van mening dat verbetering van woningen en wijken en versterking van sociale wijkstructuren alleen mogelijk zijn door een geïntegreerde fysieke en sociale wijkaanpak. Steeds meer woningcorporaties zien de voordelen van deze aanpak.

De afgelopen jaren heeft KnaapenGroep in samenwerkingsverband enkele projecten opgezet en uitgevoerd volgens deze unieke werkwijze. Met succes. Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Dynamic Concepts Consultancy, dat in opdracht van KnaapenGroep onderzoek deed naar de effecten van deze innovatieve wijkaanpak.

Het renovatieproject Oranjebuurt in Geldermalsen is door het onderzoeksbureau uitgekozen om in kaart te brengen hoe bewoners en de onderlinge sociale contacten zich hebben ontwikkeld naar aanleiding van de interventie door KnaapenGroep en haar partners woningcorporatie Kleurrijk Wonen en stichting De Bakkerij. De resultaten zijn veelbelovend. Ruim de helft van de bewoners is door de renovatie trotser geworden op zichzelf en de buurt. Dit komt door de veranderde uitstraling van de buurt en de huizen, de verbetering van de eigen leefruimte en de betrokkenheid bij het renovatietraject. Twee derde van de bewoners geeft aan dat ze de Oranjebuurt aan anderen zouden aanbevelen om te gaan wonen. Een derde heeft meer sociale contacten in de directe woonomgeving dan voor de renovatie. Eenzelfde percentage vindt dat de sfeer in de Oranjebuurt prettiger is geworden en evenzoveel mensen is meer activiteiten gaan ondernemen. Bovendien vindt een kwart van de bewoners dat de onderlinge behulpzaamheid is toegenomen.

Nauwe betrokkenheid bewoners

Voorheen stonden in de Oranjebuurt 119 sombere en verouderde eengezinswoningen. Dat zorgde voor een slecht imago van de buurt. De bewoners zijn net als de architect, de aannemer, de leveranciers en overige partners, vanaf het allereerste begin betrokken bij de plannen. Door hun nauwe betrokkenheid zijn zij met recht trots op hun nieuwe buurt. Hun betrokkenheid groeit nog elke dag. Het sociale renovatietraject ging samen met een sociale wijkaanpak om de saamhorigheid in de buurt duurzaam in te bedden.

Om dit te bereiken heeft stichting De Bakkerij een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijk van bewoners. Zelf de handen uit de mouwen steken, was het devies. Samen met Mozaïek Welzijn begeleidde De Bakkerij bewoners bijvoorbeeld bij het opzetten van wijkgerelateerde activiteiten. Dit heeft onder meer geleid tot een bewonerscommissie nieuwe stijl en een buurtmuseum. De bewoners zetten hun inspanningen na de renovatie zelfstandig voort, met begeleiding op afstand door Mozaïek Welzijn.

De sociale wijkontwikkeling heeft zowel de band tussen bewoners versterkt als individuele bewoners gestimuleerd. Het onderzoeksrapport geeft het voorbeeld van een man die tot de renovatie in een sociaal isolement leefde. Al in het voortraject kwamen zijn persoonlijke problemen naar boven. Daarop is hij begeleid door KnaapenGroep en later door De Bakkerij. Niet alleen zijn zijn problemen opgelost, ook heeft hij zich aangesloten bij een buurtwerkgroep, heeft hij intensief contact met buurtgenoten, onderneemt hij tal van initiatieven en activiteiten om de buurt op te bouwen en heeft hij plannen om zijn loopbaan weer op te pakken. Door de renovatie heeft zijn zelfredzaamheid een vlucht genomen.

Door de combinatie van sociale wijkvernieuwing en fysieke renovatie is de Oranjebuurt in Geldermalsen weer een aantrekkelijke buurt geworden om in te wonen. Het resultaat van de renovatie is een duurzame verbetering van de wijk in zowel fysiek als sociaal opzicht. Schaamte heeft plaatsgemaakt voor trots. De partners zijn blij met de resultaten uit het onderzoeksrapport. Het bewijst dat de vernieuwende werkwijze prachtige resultaten kan opleveren. Daarvan profiteren in de eerste plaats de Oranjebuurtwijkbewoners en woningcorporatie KleurrijkWonen. KnaapenGroep en De Bakkerij werken samen verder aan de ontwikkeling van innovatieve wijkvernieuwing. Ze hopen dat ook andere woningcorporaties de toegevoegde waarde ervan inzien.