Dutch Design Week, Eindhoven

Spin-off & Effectmeting

Wat levert de Dutch Design Week op aan toegevoegde waarde voor haar omgeving en stakeholders?
Daartoe heeft DCC een spin-off monitor ontworpen op basis van haar spin-off model voor evenementen.

We benaderen de DDW in deze quick scan als evenement, waarbij we uitgaan van een bredere onderzoeksvraag: ‘Wat is het rendement van investeren in design?’ Deze quick scan richt zich specifiek op de vraag:

‘Wat levert de Dutch Design Week op aan toegevoegde waarde voor haar omgeving en stakeholders?’

De quick scan volgens het spin-off model van DCC bestaat in hoofdzaak uit:

  • Een publieksonderzoek naar herkomst, activiteiten en bestedingen.
  • Een apart onderzoek onder zakelijke bezoekers naar zakelijk toegevoegde waarde en inspiratie
  • Een exposantenonderzoek naar investeringen en (verwachte) opbrengsten

De DDW 2013 vond plaats van 19 tot en met 27 oktober, verdeeld over 82 locaties in Eindhoven, waaronder in
de binnenstad van Eindhoven in- en rond de Witte Dame en op Strijp-S rond het Klokgebouw. Tijdens de DDW
voerde Dynamic Concepts consultancy een onafhankelijk publieks- en exposantenonderzoek uit middels live
enquêtering.

Resultaat

Vanuit de vergelijking met eerdere onderzoeken en registraties in het Klokgebouw, lijkt er een goed eerste beeld te zijn van de totaaleffecten van de Dutch Design Week. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat er sprake is van een economische multiplier vanuit Area Strijp-s en Area Witte Dame, onder andere veroorzaakt door een toeristische functie, die alleen maar sterker lijkt te worden in economisch effect naarmate mensen van verder weg naar de Dutch Design Week toekomen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar de Dutch Design Week of wilt u meer informatie. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contact