Eigen Haard, Amsterdam

woningcorporatie

Bewonersbeleving & Effectmeting

In 2013 is Eigen Haard in samenwerking met Stichting De Bakkerij en Dynamic Concepts gestart met een inventarisatie van de waardering van algemene ruimtes in verschillende buurten van Amsterdam.

Project in het Nieuws

Platform31
De Bakkerij

De doelen

  • Een aantoonbaar groter/beter effect op de schoonmaak van trappen, galerijen en bergingen.
  • Grotere participatie of wel meer zelfbeheer van bewoners opdat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor de schoonmaak en deze verantwoordelijkheid ook nemen.
  • Efficiëntere aanpak van de schoonmaak zodat tegen lagere kosten (voor huurders) een vergelijkbare of zelfs betere prestatie wordt neergezet (lees: een schonere leefomgeving).

Onderzoeksmethode

Ingezoomd op de beleving van de bewoners door middel van diepte-interviews.

Resultaat

Bewoners geven aan meer contact te hebben gekregen met medebewoners door het Project Samen Schoon, waardoor de sociale leefomgeving verbeterd is. Ook is een stijging te zien in de trotsheid op de buurt en gevoel van veiligheid.

“Fysieke- en sociale leefomgeving verschilt per buurt”

“Alle algemene ruimten hebben een bovengemiddelde score”