(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Eindhoven 365: Second opinion onderzoek

 

In 2016 is een evaluatie uitgevoerd  van de  executie, de strategie en het gekozen organisatiemodel van Stichting Eindhoven Marketing  in het kader van de meerjarige ‘Citymarketingstrategie Eindhoven – Wie kiest, wordt gekozen’.

Vanuit de Stichting Eindhoven Marketing is aan Dynamic Concepts consultancy gevraagd om deze evaluatie door middel van een second view te bekijken en deze waar nodig te duiden.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de documenten die zijn aangeleverd door Stichting Eindhoven Marketing. Door middel van een deskstudie is de evaluatierapportage  geanalyseerd. Doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een second opinion op de evaluatie.