(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Erfgoed Brabant: belevingsonderzoek

Medio 2017 voerde DCC in opdracht van Erfgoed Brabant onderzoek uit naar de lezersbeleving van de abonnees van het tijdschrift In Brabant. Tevens onderzochten wij welk potentieel de Noord-Brabantse markt biedt voor het magazine.

Om inzicht te krijgen in de lezersbeleving hebben wij een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de huidige abonnees, waarin we het volgende vast stelden:

  • Socio-demografisch profiel
  • Lezersbeleving (verwachting, belevingswaarden, beoordeling magazine & NPS)
  • Gebruikskanalen abonnees
  • Aanbevelingen & suggesties vanuit de abonnees

Voor het tweede vraagstuk is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar potentiële abonnees, door middel van een representatieve steekproef onder bewoners van Noord-Brabant, waarin we ook ingaan op het socio-demografisch profiel en de marktbehoefte (onder andere verwachting, belevingswaarde, prijselasticiteit, voorkeur onderwerpen, etcetera).

Tevens is er in 2017 een belevingsonderzoek uitgevoerd naar het digitale erfgoedplatform De Brabant Cloud. Dit platform is een duurzame, digitale infrastructuur, die zorgt voor het bewaren, vastleggen én delen van alle erfgoedinformatie van de provincie Noord-Brabant. Via De Brabant Cloud kunnen erfgoedinstellingen hun collectie via het internet voor een breed publiek toegankelijk maken.

Stichting Erfgoed Brabant is geïnteresseerd in hoe het proces verloopt, wat de algemene beleving en waardering is door gebruikers van het platform en  welke verbeteringen het platform behoeft om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en de behoeften van alle gebruikers en potentiële gebruikers van het platform, zowel van kleine als van grote erfgoedinstellingen.

De data die verzameld is ten behoeve van dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is er data verzameld met behulp van een online enquête en anderzijds zijn er diepte-interviews gehouden om meer kwalitatieve informatie te verkrijgen.