Festival Mundial, Tilburg

Wij voerden net als in 2009 ook in 2010  een onafhankelijk onderzoek uit onder bezoekers van het festival in opdracht van Festival Munidal Productions. Het doel van dit onderzoek was inzicht bieden in de achtergrond en het bezoekgedrag van de festivalbezoekers, alsmede belevingsonderzoek naar de waardering voor het festival als geheel en voor verschillende aspecten van Festival Mundial. Ook bood dit onderzoek inzicht in de sponsorbekendheid van de bezoekers, en de bekendheid ten aanzien van de United Nations Millennium Development Goals.

Festival Mundial

Het internationale wereldmuziek- en cultuurfestival Festival Mundial vond in 2010 voor de 23e keer plaats.

Mundial 1Dit festival dat toen nog jaarlijks plaatsvond in het Leijpark in Tilburg, bestond uit een mix van (wereld)muziek, dans, poëzie, educatie, workshops, debat, (internationale) podia, actieve mediabenaderingen, uitwisselingen, ontmoetingen en infotainment. Ook werden er tijdens het festival verschillende campagnes gehouden om de Millennium Development Goals naar de bezoeker te communiceren.

Publieksonderzoek

De beleving stond centraal in de rapportage: Hoe heeft het publiek Festival Mundial beleefd en wat is hun waardering van de verschillende aspecten van dit festival?

Mundial 2

Ook kwam het mediabereik en sponsorbekendheid aan bod en de bekendheid van en bewustwording met betrekking tot de Millennium Development Goals. Vanwege het vergelijkbare onderzoek naar de beleving van Festival Mundial in 2009, is er in dit onderzoek op een aantal punten een vergelijking gemaakt tussen deze edities in het kader van een trendwaarneming.

Uit deze vergelijking volgende interessante trends en aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Ontwikkelingen die het festival naar een nog hoger niveau hebben getild.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek is via drie wegen uitgevoerd. Voorafgaand aan het festival is een kleine prepoll gehouden via de website van Festival Mundial om inzicht te krijgen in de verwachtingen die men van het festival heeft.

Tijdens het festival zelf liep het enquêteteam van DCC rond om de bezoekers direct te ondervragen. Na het onderzoek is er een digitale enquête geplaatst op de website van Festival Mundial en gecommuniceerd via haar nieuwsbrieven. Wat in totaal 1.321 ingevulde vragenlijsten opleverde.