(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Gemeente Best: Onderzoek naar de toekomst van Kermis Best

Beleving- en draagvlakstudie naar de toekomst Kermis Best

Al jarenlang trekt de kermis van Best door zijn grootte, zijn grote aanbod en (mega)attracties en zijn lage ritprijzen honderdduizenden bezoekers uit de hele regio. Doordat de gemeente Best de inrichting van het centrum verandert, is er onzekerheid ontstaan over de toekomst van de invulling van de Kermis Best. De organisator van de kermis – gemeente Best – vroeg zich af of er nog steeds voldoende draagvlak is voor dit evenement in Best en heeft daarom Dynamic Concepts consultancy (DCC) opdracht gegeven voor het opzetten en uitvoeren van een beleving- en draagvlakstudie.

Belevingsonderzoek

DCC stond als uitvoerende partner in dit traject en verzorgde het onderzoeksontwerp, de dataverzameling en de analyse, geheel volgens onze gefaseerde onderzoekstructuur en met als uitgangspunt bezoekersbeleving. Met de KermisMonitor als onderdeel van het marktonderzoek is de beleving van de kermis onderzocht middels de afname van schriftelijke enquêtes en online enquêtes. Deze werden uitgevoerd onder een steekproef van de bezoekers van de kermis. Diverse betrokken partijen (bezoekers, ondernemers, etc.) zijn hierbij voor dit onderzoek bevraagd. De verzamelde data is vervolgens door DCC statistisch geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn representatief verwerkt.

De resultaten van het onderzoek worden door de gemeente Best gebruikt om de toekomst van Kermis Best te bepalen.

Meer info

Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van belevingsonderzoek of een ander type marktonderzoek voor uw marketing, evenement of festival? Neem dan gerust contact met ons op.

Net Promoter Score (NPS)

“Goede combinatie van kennis van onderzoek en kennis van kermis. Ze snappen waar het om gaat.”

Michel Kusters

Manager beheer, Gemeente Best