Gemeente Peel en Maas: Publieksonderzoek Kermis Panningen

Teruglopende bezoekersaantallen en bezoekersbeleving

Sinds de splitsing van de kermissen van Helden en Panningen heeft de kermis in Panningen te maken gehad met een terugloop van de bezoekersaantallen. De organisator van beide kermissen – gemeente Peel en Maas – vroeg zich af wat hiervan de oorzaak was en heeft daarom Dynamic Concepts consultancy (DCC) opdracht gegeven voor het opzetten en uitvoeren van een publieksonderzoek.

Publieksonderzoek

DCC stond als uitvoerende partner in dit traject en verzorgde het onderzoeksontwerp, de dataverzameling en de analyse, geheel volgens onze gefaseerde onderzoekstructuur en met als uitgangspunt bezoekersbeleving. Met het marktonderzoek is het imago en de beleving van de zomerkermis 2015 onderzocht middels de afname van schriftelijke enquêtes en online enquêtes. Deze werden uitgevoerd onder een steekproef van de bezoekers van de zomerkermis. De verzamelde data is vervolgens door DCC statistisch geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn representatief verwerkt.

Benchmark

Met behulp van onze eigen data en de nieuwe verzamelde data tijdens het evenement, waren we in staat om een benchmark op te zetten. Dankzij deze benchmark konden we trendmatige conclusies trekken. Mede hierdoor kon de informatie uit het onderzoek, naast evaluatie, als sturingsinstrument dienen voor zaken als beleidsontwikkeling, doelgroep marketing, veranderingstrajecten en communicatiebeleid.

Meer info

Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden van publieksonderzoek of belevingsonderzoek voor uw evenement of festival? Neem dan gerust contact met ons op.

Net Promoter Score (NPS)

“Een prettige en deskundige samenwerking. Op een schaal van 0-10, scoort DCC voor ons met een Net Promotor Score (NPS) van 9!”

Gemeente Peel en Maas