Leisure Strategy Strijp-S, Eindhoven

De opdracht die Dynamic Concepts kreeg was het creëren van een leisure story van Strijp-S om het gebied aantrekkelijk(er) te maken voor het grote publiek en de high culture doelgroep. De centrale uitdaging voor ons daarin was om richtlijnen te creëren op basis van een story, waarmee de creatieve stad, die met name binnen de gebouwen bestaat, te transformeren is tot leisure stad waar het publiek (buiten) op het terrein en binnen de functies in grote getalen haar weg vindt.

Strijp-S

Strijp-S was de ‘verboden stad’ van Eindhoven in het Philips tijdperk. Na het wegtrekken van Philips uit het gebied, was Strijp-S een ‘verlaten stad’. Door de inspanningen van woningcorporatie Trudo en Park Strijp Beheer, is Strijp-S het afgelopen decennium nieuw leven ingeblazen en mag met recht de ‘creatieve stad’ genoemd worden.

Strijp-S 2020Het Klokgebouw dient inmiddels als een landelijk toonaangevende evenementenlocatie voor concerten en grootschalige feesten. Daarnaast kent Strijp-S enkele (inter)actieve attracties, zoals Skatepark Area51, Klimhal Monx, Broet, de Ontdekfabriek, het 5 Minuten Museum en de eerste retail functies zoals de Yksi winkel. Daarmee zijn de ontwikkelaars toegekomen tot het creëren van een nieuwe dimensie: Strijp-S als ‘leisure stad’.

Story ontwikkeling

De koppeling van een centraal thema dat leeft voor het publiek, maakt het mogelijk de leisure functies binnen een consistente lijn te ontwikkelen en te vermarkten.  Een belangrijke randvoorwaarde voor het thema is, dat het gebied continue in beweging & verbouwing is. Dit thema hebben we uitgewerkt in een  toetsingskader voor de leisure functies, dat als leidraad dient voor de ontwikkeling van alle facetten van de beleving. Zoals er bijvoorbeeld zijn  thematisering, routing, signing en marketing. Ter illustratie hebben we het thema voorzien van een concept belevingsverslag.