Optima B.V.: Behoefteonderzoek voor wagenpark optimalisatie

Optima B.V. (onderdeel van Spuigroep B.V.) is een onderneming die zich sinds 1992 heeft gespecialiseerd in Wagenpark Optimalisatie.

In opdracht van Optima voerden wij een behoefteonderzoek uit. Voor dit behoefteonderzoek hebben we verschillende concept product-/dienstcombinaties op de markt getest. We vroegen hiervoor 140 bedrijven om hun mening over de concepten en brachten hun verwachtingen en behoeften met betrekking tot de mobiliteit binnen hun organisatie in kaart.

De uitkomsten van dit onderzoek hebben het fundament gevormd voor het Businessmodel van Optima. Deze sluit volledig aan op de actuele wensen en behoeften vanuit de markt.

DCC heeft naar onze volle tevredenheid dit onderzoek uitgevoerd en ons behoed voor zakelijke initiatieven waar geen marktvraag voor is of komt. – Jan Kees de Graaff, Managing director Optima B.V.

Lees hier meer over onze behoefteonderzoeken.