(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Park Hilaria, Eindhoven

Park Hilaria

Bij de unieke kermis “Park Hilaria” draait het om de totaal beleving dat door middel van storytelling wordt neergezet. De kermis vindt op een afgebakend terrein met toegangspoorten plaats, waarmee er een tijdelijk pretpark gecreëerd word.

Tijdens Park Hilaria voerde Dynamic Concepts in opdracht van de organisatie, Eindhoven 365/ Stichting Eindhoven Marketing een onafhankelijk publieksonderzoek uit in de jaren 2007 tot en met 2014. De doelstelling van het publieksonderzoek was de kwaliteitsbeleving en publieksprofielen te monitoren waarbij we ook een vergelijking hebben gemaakt met eerdere edities. In 2013 hebben we die onderzoeksinformatie vertaald in een nieuwe story, visie, missie, bezoekersbeleving met toetsingskaders en concrete adviezen om Park Hilaria klaar te maken voor haar volgende decennium.

 

Storybeleving

Tijdens het onderzoek lag er extra focus op de storybeleving van de bezoeker. Dit resulteerde in concrete handvatten voor verdere ontwikkeling. De editie van 2012 kenmerkte zich door een aantal nieuwe elementen die het conceptuele gedachtengoed en de ‘story’ van Park Hilaria dienen te accentueren, zoals twee nieuwe toegangspoorten, nieuwe routing & signing, informatiezuilen en het Lariehuis. Om het belevingseffect hiervan op de bezoekers in kaart te brengen, is het gedeelte van het onderzoek dat over concepttoetsing gaat, geheel nieuw ontworpen zodat het aansluit op deze vernieuwde situatie.

Onderzoeksmethode

De respons is hoofdzakelijk vergaard door het enquête team van Dynamic Concepts dat op Park Hilaria aanwezig was om de bezoekers te ondervragen.

Imagineering gericht op de toekomst

In 2013 hebben we vanuit onze onderzoeksresultaten samen met de projectleiding de story van Park Hilaria verder vormgegeven via ons imagineeringsproces. Dit heeft geleid tot een nieuwe kapstok om Park Hilaria de komende jaren succesvol door te ontwikkelen als ‘Feest der Fraaie Waanzinnigheden’. We hebben de visie en missie beschreven en de kernwaarden uitgewerkt in story en bezoekersbeleving. Van daaruit hebben we richtlijnen opgesteld voor de concrete uitwerking als briefing richting alle betrokken partije.n Samen met moodboards, toetsingskaders, kansen en concrete adviezen en voorbeelden hoe ieder onderdeel van Park Hilaria verder is uit te werken voor een consistente, ultieme beleving. Het was een intensief en creatief proces waarin onze werkwijze van creatie en analyse geleid heeft tot een zekere koers voor de toekomst.

Sinds 2007 voert Dynamic concepts jaarlijks het publieksonderzoek uit, ook hebben zij ons geholpen met een imagineeringsproces om de story van Park Hilaria verder uit te wikkelen. Mark en zijn team zijn altijd enthousiast en gedreven. Doormiddel van de rapporten van Dynamics Concept hebben wij veel meer inzicht gekregen in ons evenement.

Mariola van der Wal

Projects & events, Park Hilaria