(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Regio West Brabant: Marktverkenning

DCC heeft voor Regio West Brabant (RWB) in 2017 een marktverkenningsonderzoek uitgevoerd. RWB heeft de behoefte uitgesproken om meer inzicht te krijgen in de bijdrage van de sectorvrijetijdseconomie (VTE). De uit te voeren onderzoeksopdracht betrof een deskstudy van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data.

Dit onderzoek is ingegaan op de volgende onderwerpen:

• Het topsectorenbeleid

• De potentie van de speerpuntsectoren

• De potentie van de VTE

• De economische impact van de VTE