(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Rockanje

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek naar de omgevingseffecten van mogelijke inkomstenbronnen van bezoekerscentrum Tenellaplas.

Bij uitvoering van deze opdracht geven wij inzicht in de vraag: “Is het haalbaar om bepaalde voorzieningen van het 
bezoekerscentrum Tenellaplas betaald te maken, in technische, financieel/ economische en ruimtelijke zin?”

In het onderzoek gaan wij in op:

  • Technische mogelijkheden: Wat komt er in technische zin bij kijken om voorzieningen betaald te maken, in hoeverre is dat mogelijk op het terrein en welke aanpassingen zijn daarvoor nodig?
  • Financiële investeringen: welke investeringen brengt het betaalbaar maken van deze voorzieningen via diverse faciliteiten met zich mee en welke scenario’s in investeringen zijn daarin mogelijk?
  • Prijsstelling mogelijkheden: welke mogelijkheden zijn er en welk effect heeft dit op de betalingsbereidheid?
  • Belevingseffect: welke mogelijkheden zijn er om betaalde voorzieningen zo aangenaam mogelijk te maken in de beleving van de bezoekers?
  • Kosten / batenanalyse: welke bandbreedtes in inkomsten zijn er te verwachten  en hoe weegt dat op tegen de investeringen in termen van rendement?
  • Omgevingseffect: wat zijn de kwalitatieve effecten van het betaald maken van nu gratis voorzieningen voor de stakeholders en de ruimte in de directe omgeving en op welke wijze is daar zo goed mogelijk rekening mee te houden?

Onderzoeksmethode

Ingezoomd op de beleving van de bezoekers door middel van Live Enquêtes.

Resultaat

Er zijn verschillende voorzieningen bekeken, de makkelijkste optie; betaald parkeren deed afbraak aan de beleving van de bezoeker, daarom moet er  naar alternatieve inkomstenbronnen gezocht worden. Bronnen die ook nog een toegevoegde belevingswaarde hebben. Dynamic Concepts heeft een aantal adviezen voor de ontwikkeling van deze bronnen gedaan.