Thermae 2000, Valkenburg

Het onderzoek dat wij uitvoerden, bood informatie over het gastenprofiel van Thermae 2OOO en het profiel van de Nederlandse saunabezoeker, de verwachting en waardering van Thermae 2OOO, de kennis ten aanzien van het aanbod, het imago en de merkbeleving, de behoefte en betalingsbereidheid voor verschillende arrangementen, en het gebruik van media. De focus bij deze vraagstukken ligt voornamelijk op potentiële gasten.

Thermae 2000

merkbeleving Thermae 2000Thermae 2000, het eerste wellnesscentrum in Nederland, is sinds de opening met al haar authentieke wellnessvoorzieningen en behandelmogelijkheden een ‘landmark’ in Nederland. Het is één van de bekendste wellnesscentra in Nederland en heeft de laatste jaren de nodige veranderingen ondergaan.

Naar aanleiding van dit veranderingstraject en de verandering van het `wellnesslandschap` in Nederland, zijn een aantal marketingvraagstukken binnen de organisatie van Thermae 2OOO naar voren gekomen. Vanuit die context is Dynamic Concepts gevraagd onderzoek uit te voeren naar de identiteit- en beleving van Thermae 2000 door de ogen van zowel gasten als potentiële gasten.

Onderzoeksmethode

De data voor dit onderzoek is verkregen door middel van een digitale enquête die via een directe link per e-mail is verspreid onder het relatiebestand van Thermae 2OOO, met daarin gegevens van 60.000 gasten. De uitkomst van deze enquête biedt onder andere inzicht in hoe de huidige gasten Thermae 2OOO en haar faciliteiten  beleven en waarderen. Bovendien is een digitale enquête gestuurd naar een aselecte, representatieve steekproef van Nederlandse saunabezoekers.

Deze onderzoekgegevens bieden inzicht in de bekendheid, de bezoekfrequentie en het imago van Thermae 2OOO in Nederland. Ook komen verwachtingen met betrekking tot een bezoek aan Thermae 2OOO aan bod. Het onderzoekstraject leverde in totaal 6.468 respondenten op. De verzamelde data zijn statistisch geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hierbij is regelmatig een vergelijking gemaakt tussen gasten en potentiële gasten van Thermae 2000.