(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

Tilburgse Kermis, Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg voeren wij al enkele jaren kermisonderzoek uit voor de Tilburgse Kermis. In 2017 werd de Tilburgse Kermis opgenomen als onderdeel van de impactmonitor, die in opdracht van Stichting Tilburg Marketing werd uitgevoerd.

De Impactmonitor van Dynamic Concepts consultancy is een impactstudie die specifiek is ontwikkeld om de effecten van het toeristische beleid in relatie tot de diverse aanwezige toeristische attractoren in een geografische regio inzichtelijk te maken. Met de Impactmonitor kunnen beleidsmakers en citymarketeers onder andere toetsen, op basis van resultaten en gemeten vanuit de beleving van bezoekers, hoe het toeristisch landschap in de regio eruit ziet, wat de spin-off van toeristische attractoren de regio oplevert en welke toeristische attractoren direct bijdragen aan de toeristische beleidsdoelstelling van een regio.

Het onderzoek ging in op de volgende onderwerpen:

  • Achtergrond bezoekers
  • Beleving van bezoekers van de Maasplassen
  • Communicatie en marketingmiddelen
  • Uitgavenpatronen
  • Imago
  • Optimalisatiemogelijkheden