(+31) 040 84 89 280 info@dynamic-concepts.nl

VVV, Noord-Oost Brabant

Gebiedsontwikkeling & Effectmeting

VVV Noordoost-Brabant is het centrale orgaan voor gezamenlijke inspanningen rond destinatiemarketing van
de 15 aangesloten gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Hun gezamenlijk doel is de marketing en
communicatie van de verschillende destinaties naar een steeds hoger plan te tillen, teneinde structureel meer
dagrecreanten en verblijfstoeristen aan te trekken. De marketinginspanningen van VVV Noordoost-Brabant
richten zich onder meer op de gebieden Het Groene Woud en De Maashorst.

Om de gezamenlijke inspanning de komende jaren te optimaliseren is het van belang een duidelijk beeld te
vormen welke inspanningen effect hebben en welke minder effectief zijn. Met deze doelstelling in het oog is
door Dynamic Concepts een onderzoek uitgevoerd dat zich richt op het meten van verschillende prestatie
indicatoren en de koppeling hiervan aan de inspanningen van VVV Noordoost-Brabant.

Teneinde hiervan heeft DCC een structureel instrument ontwikkeld dat de effecten van
destinatiemarketing in kaart brengt.

De onderzoeksvragen

  • Wat is de toegevoegde waarde van de gezamenlijke marketinginspanningen in termen van
   bezoekersstromen, bestedingen, imago en anderszins de spin-off voor de gebieden en
   vrijetijdsdomeinen?
  • Welke economische en / of groeifactoren zijn direct te relateren aan de gezamenlijke inspanningen?
  • Welk onderscheid is aanwezig tussen lokaal en subregionaal niveau?

 

Onderzoeksmethode

Ons eigen interviewteam heeft een publieksenquête afgenomen. Ondernemers zijn telefonisch benadert.

 

Resultaat

Via de recreatieve entrees blijvend promoten voor betaalde activiteiten en waar mogelijk te verbinden aan arrangementen met horeca, attracties en winkelen om de interesse van de (potentiële) bezoekers te bedienen en de activiteiten van bezoekers te verhogen.

“Inzicht in klantsegmenten”
“meer aandacht op betaalde activiteiten”