Winterbanden.nl, Cuijk

Behoefte Onderzoek

Innoting B.V wilde voor Winterbanden.nl de klantbehoefte peilen rondom het gebruik en de aanschafwijze van
winterbanden.

De onderzoeksvragen

  • De reden waarom men wel of geen winterbanden gebruikt
  • De wijze waarop het publiek de winterbanden wenst aan te schaffen

Onderzoeksmethode

Innoting B.V. had een vragenlijst opgesteld en daarom is bij Dynamic Concepts de vraag neergelegd
om dit onderzoek online onder een respondentenpanel van de beschreven doelgroep uit te zetten.

Resultaat

Vanaf de contract tekening gerekend heeft het Dynamic Concepts twee weken tijd gekost om de benodigde respondenten uit de doelgroep te ondervragen en de data overzichtelijk aan te leveren.