(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Publieksonderzoek

Bij Dynamic Concepts is er veel vraag naar het onderzoeken van een bepaald publiek. Of het nu gaat om een lokaal publiek of een internationale doelgroep: onze onderzoeken variëren van imago en beleving tot het toetsen van concepten. Is uw publiek bekend? Dan gebruiken we enquêtering via email of live op locatie. Is uw publiek onbekend? Dan is een deskstudy of panelonderzoek een logische keuze. Een publieksonderzoek analyseert verbanden tussen verschillende groepen, hun interesses en met name hun beleving. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts weten als geen ander hoe een bezoeker, gast of klant hiervoor benaderd moet worden.

Wat levert een publieksonderzoek op?

Bij publieksonderzoek is de mening van uw bestaande bezoekers of klanten erg belangrijk. Hier gaan de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts graag een stapje verder: vaak is het des te belangrijker om te weten welke potentieel publiek u kunt aantrekken. Krijgt u die ene specifieke groep klanten of bezoekers maar niet te pakken? Door ook deze groep mee te nemen in het onderzoek, wordt een duidelijker beeld verkregen van de reden waarom potentieel publiek u juist niet bezoekt en wat hun onderbewuste motieven zijn. Door inzicht te krijgen in hun behoeften komt u erachter waar verbeteringen realiseerbaar zijn die direct invloed zullen hebben op hun bezoekintentie. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts beschikken over een (inter)nationaal consumentenpanel waardoor we zeer gericht en concreet inzicht kunnen geven in de verschillende waarden van uw huidige bezoekers en potentiële bezoekers.

Welke inzichten biedt een publieksonderzoek?

  • Met welke verwachting komt mijn publiek en worden deze ook waargemaakt?
  • Welke segmenten vallen er te ontdekken binnen mijn publiek?
  • Wie zijn mijn potentiële bezoekers en wat zijn hun kenmerken?
  • Waarom zou mijn ‘nog-niet-klant’ wel komen en welke verwachtingen heeft deze?
  • Wat zijn de voornaamste bezoekredenen van mijn publiek?

Levert bovengenoemde beschrijving nog niet voldoende informatie over het onderzoek dat bij u past? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of kijk voor specifieke informatie bij klanttevredenheidsonderzoeken en belevingsonderzoeken.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

Uw publiek in kaart brengen?

Wij onderzoeken uw publiek. De mogelijkheden daarin zijn bijna eindeloos.

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboard

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?