(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Segmentatie

Belangrijk bij het effectief inspelen op de markt, is het creëren van de juiste segmenten voor uw product of dienst zodat hun huidige beleving beter aansluit bij de gewenste beleving. Een segment is een deel van de markt waarin personen met dezelfde behoeftes en kenmerken vertegenwoordigd zijn. Bij een segmentatie analyse door De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts, is het niet alleen mogelijk om te kijken welke segmenten er te onderscheiden zijn, maar ook welke er het beste bij de beleving van uw product of dienst zullen aansluiten. Zo kan de beleving op uw product of dienst geoptimaliseerd worden wat een bewezen impact heefft op uw oganisatie.

Wat levert een segmentatie op?

Wij marketeers segmenteren graag. Hiermee kunnen verschillende doelgroepen op een effectieve wijze benaderd worden. Ook krijgt u zo inzicht in welk segment het best aansluit op uw product of dienst, en ziet u welke segmenten eventueel niet haalbaar of minder bereikbaar zijn.
Door middel van een statistische clusteranalyse zijn wij in staat verschillende segmenten te selecteren op vooraf bepaalde kenmerken, om deze vervolgens te vertalen in zogenaamde persona’s. Hierdoor krijgen de segmenten een bepaald gezicht waardoor zij nog beter te identificeren zijn.

Segmentatie is ook een erg bruikbaar instrument dat gebruikt kan worden voor moeilijk grijpbare kenmerken, zoals waarden, emoties, identiteit en verhalen. Na een segmentatie kunnen we voor ieder segment de benodigde en aanwezige belevingsniveaus inventariseren en toetsen op conceptuele randvoorwaarden, door middel van onze Belevingsmatrix. Zo kunt u achterhalen hoe de beleving van uw concept op ieder segment aansluit en of er voldoende raakvlak is met de totale doelgroep. Ook her-segmentatie is mogelijk Door middel van de Belevingsmatrix, waarbij we nieuwe segmenten kunnen ontdekken door te kijken naar verborgen verbanden, zoals belevingswaarden en toekomstige gedragsveranderingen. Kijk voor meer informatie onder het kopje ‘conceptontwikkeling’.

Welke inzichten biedt een segmentatie?

  • Geografische kenmerken (bijv. provincie, stad, wijk)
  • Demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling)
  • Sociaal-economische kenmerken (bijv. inkomen, beroep, opleiding)
  • Psychografische kenmerken (bijv. persoonskenmerken, levensstijl, reisbereidheid)
  • Gedragskenmerken (bijv. loyaliteit, gebruiksfrequentie, koopbereidheid)
  • Aansluiting van uw concept met de beoogde belevingsniveaus (belevingsmatrix)

Benieuwd naar onze methode en werkwijze voor segmentatie? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Uw publiek categoriseren?

Krijg inzicht in welke segmenten het meest interessant voor u zijn.

De voordelen van Dynamic Concepts

  • Wij zijn marktonderzoekers en belevingsmarketeers van de 21e eeuw
  • Met een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Bieden we altijd maatwerk en denken met u mee om de meest effectieve oplossing te vinden
  • Met een uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten tot onze beschikking

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.

 

Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.

 

Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.

 

Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

 

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?