(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Impact & Spin-off

U organiseert een campagne, evenement of festival en bent benieuwd wat dit voor (economische) gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de regio of uw merkwaarde? Hiervoor hebben de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts de ImpactMonitor ontwikkeld. Hiermee onderzoeken we welke effecten uw campagne, evenement of festival heeft gehad op de omgeving en uw imago. De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts kijken bovendien hoe de kwaliteit van het aanbod wordt ervaren en wat daarin nog te verbeteren is. Hierbij bevragen we bezoekers en stakeholders, zowel regiobreed als sectorbreed. Op deze manier krijgt u een beeld in hoeverre uw doelstellingen zijn behaald en of dit aanleiding geeft voor bepaalde vervolgstappen.

Wat levert de impactmonitor op?

Heb ik mijn doelen bereikt? De ImpactMonitor geeft concreet de spin-off (het resultaat) van uw project, evenement of campagne weer. Hierbij maken we onderscheid in kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Het onderzoek geeft bijvoorbeeld inzicht in:

Kwantitatief

 • Bezoekersaantallen
 • Herhalingsbezoek
 • On site- en off site uitgaven

Kwalitatief

 • Attitudeveranderingen
 • Bezoekersstromen
 • Imagoverandering

Daarbij kunnen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts de resultaten van het onderzoek afwegen tegenover een vergelijkbare campagne uit het verleden of uit een andere regio. Door onze samenwerking met externe deskundigen zijn wij in staat het input-output model toe te passen binnen het onderzoek, waarmee we de economische impact van toerisme en recreatie kunnen berekenen in een bepaalde regio. De ImpactMonitor wordt door organisatoren veelal gebruikt ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.

Welke inzichten biedt de impactmonitor?

 • Wat is de economische toegevoegde waarde geweest van ons evenement of onze campagne?
 • Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde geweest van ons evenement of onze campagne?
 • Wat was het toeristisch effect van ons evenement of onze campagne?
 • Zijn onze bezoekers aangezet tot herhaalbezoek, imagoverandering, uitgaven?
 • Hebben we het doel of de doelen, dat we voor ogen hadden, daadwerkelijk bereikt?

Onze ImpactMonitor is een onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld in samenwerking met verschillende destinatiemarketeers. Deze kan met dezelfde basis op diverse festivals, gebieden of edities worden ingezet. Daar komt de benaming als Monitor vandaan. Deze kan echter ook eenmalig of losstaand worden toegepast.

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

De spin-off meten van uw evenement?

Voor gemeenten, beleidsmakers en organisatoren van evenementen en festivals.

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

 • Een persoonlijke en flexibele aanpak
 • Maatwerk met effectieve oplossingen
 • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
 • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?