(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Stakeholder analyse

Met welke ondernemingen en/of overheidsinstellingen is een nieuwe activiteit in uw werkgebied te realiseren? Wat is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen om de ontwikkeling van uw project of onderneming succesvol te versnellen? Met welke partijen en onder welke voorwaarden is uw project concreet realiseerbaar? De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts helpt u graag bij het beantwoorden van deze vragen door middel van een stakeholder analyse.

Wat levert een stakeholder analyse op?

Via verschillende methoden onderzoeken de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts welke invloed stakeholders kunnen hebben op het project. Onze ervaring leert dat belanghebbenden transparanter worden door onze objectieve insteek. Ook voelen zij zich meer betrokken bij het project.

Welke inzichten biedt een stakeholder analyse?

  • Wie zijn potentiële stakeholders?
  • Waarin bevinden zich doorslaggevende belangen?
  • Wat zijn de stakeholders bereid te investeren?
  • Wat zijn de belangrijkste eisen van de stakeholders?
  • Hoe zien de stakeholders het project voor zich?

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR:

De voordelen van de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts

  • Een persoonlijke en flexibele aanpak
  • Maatwerk met effectieve oplossingen
  • Uitgebreid arrangement aan onderzoeksinstrumenten
  • Live onderzoeksresultaten volgen via exclusieve Dashboards

Onze werkwijze

Onze overzichtelijke werkwijze kent vier fases. Klik hieronder op de fases voor een beknopte uitleg. Bekijk onze werkwijze pagina voor een uitgebreide uitleg.

Fase A: Onderzoeksontwerp
Met behulp van sparringsessies met de opdrachtgever stellen de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts onderzoeksvragen op en specificeren toetsingsitems.
Fase B: Dataverzameling
Digitale vragenlijsten worden in onze eigen onderzoeksoftware geprogrammeerd. Deze worden verspreid via internet, e-mail en panelbestanden of worden telefonisch afgenomen. Schriftelijke vragenlijsten worden afgedrukt en per post met antwoordformulier verstuurd of live afgenomen.
Fase C: Data analyse
Afhankelijk van het soort onderzoek – kwalitatief of kwantitatief – voeren de Marktonderzoekers van Dynamic Concepts statistische analyses uit.
Fase D: Interpretatie en Rapportage
De Marktonderzoekers van Dynamic Concepts verwerken de onderzoeksresultaten in een rapportage. Onze rapportages zijn voorzien van visuele weergaven van uitkomsten in de vorm van grafieken en tabellen. Tevens hebben we de resultaten in dit rapport geïnterpreteerd.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?