(+31) 040 239 22 90       info@markteffect.nl

Marktonderzoek op Tactisch Niveau

Onderzoek dat zich richt op de midden lange termijn. Op zoek naar resultaten die binnen 1-3 jaar toegepast kunnen worden, dan kiest u voor een onderzoek op Tactisch Niveau.

Marktonderzoek op Tactisch Niveau geeft bijvoorbeeld inzicht in het effect van uw marketing activiteiten en de impact van evenementen op uw stad/regio. Ook onderzoeken met betrekking tot uw imago of positionering vallen onder deze categorie van onderzoek. Met deze onderzoeken kunt u de juiste koers van uw organisatie bepalen!

Kies hieronder uw type vraagstuk:

Benchmark onderzoek

Vergelijk uw organisatie met uw branche aan de hand van de belangrijkste prestatie-indicatoren. Meer informatie.

Prijs onderzoek

Een nieuwe prijsstrategie vereist onderzoek. Verkrijg inzicht in de prijsacceptatie en -gevoeligheid. Meer informatie.

Effectmeting spin-off

Welke (economische) gevolgen en toegevoegde waarde heeft een evenement op een regio?
Meer informatie.

Productonderzoek

Onderzoek aan welke productspecificaties uw doelgroep wel én geen waarde hecht. Meer informatie.

Imago onderzoek

Wat zijn de identiteit en het imago van uw organisatie? De marketing gap geeft weer hoe dit op elkaar aansluit.  Meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?