Werkwijze

Al onze projecten worden uitgevoerd naar onze eigen, overzichtelijke aanpak. Zo kunnen onze klanten het project altijd eenvoudig blijven volgen en wordt de kans op foutjes geminimaliseerd.

FASE A: Onderzoeksontwerp

Het ontwerp stemmen we af in sparringsessies met de opdrachtgever. De basis van het onderzoek ontwerp bestaat uit het definiëren van de onderzoeksvragen. Daarna specificeren we de toetsingsitems. Deze verwerken we in de vragenlijst(en): schriftelijk en/of digitaal en/of in interviewformats. De conceptvragenlijsten bespreken we met de opdrachtgever en stellen deze bij totdat de ideale basis voor informatiewerving klaar is. In de enquête kan er een aparte routing zijn voor verschillende doelgroepen. Digitale vragenlijsten programmeren we in de onderzoeksoftware van DCC en zijn via internet, email en panelbestanden te verspreiden of telefonisch af te nemen. De schriftelijke vragenlijsten drukken we af, geschikt voor dan wel het live afnemen van enquêtes, dan wel het versturen van de enquêtes per post met antwoordformulier.

FASE B: Dataverzameling

Het verwerven van de data kan plaatsvinden door de inzet van:

 • Digitale mailing naar bezoekers- of klantenbestand.
 • Digitaal consumentenpanel of burgerpanel.
 • Per post verstuurde enquêtes naar publiek / inwoners / etc.
 • Live interviews of enquêtes onder het beoogde publiek.
 • Telefonische afname van de enquêtes.

We programmeren webbased enquêtes, die op basis van e-mail en internet invulbaar zijn. Alle steekproeven verwerken we in de onderzoeksoftware van DCC. De respons op de schriftelijke vragenlijst voeren we in hetzelfde digitale enquêtebestand in, zo zijn tijdens deze onderzoekfase de tussentijdse onderzoeksresultaten op basis van rechte tellingen zichtbaar in de webbased onderzoeksoftware van DCC. Ook de telefonische enquêtes komen direct in deze database terecht. U volgt de resultaten real-time via ons live dashboard. Bekijk ons gehele aanbod aan onderzoekinstrumenten.

FASE C: Data analyse, Kwantitatief of Kwalitatief

Na sluiting van de dataverzameling op basis van de behaalde respons, vindt de data analyse plaats.Afhankelijk van het onderzoeksontwerp is dit een kwalitatieve data analyse of een kwantitatieve data analyse. Voorbeelden van analyse onderwerpen zijn:

 • Sociodemografische kenmerken van het huidige en potentiële publiek (profiel en segmenten).
 • Bezoekfrequentie, bezoekintensiteit, bezoekinteresses en preferenties.
 • Attitude (beleving) concepten in relatie tot potentieel bezoekgedrag.
 • Aantrekkingskracht, potentieel bezoekgedrag, betalingsbereidheid, bepalende faciliteiten.
 • Bezoekgedrag en attitude per genre.
 • De behoefte aan- en meerwaarde van specifieke faciliteiten en combinaties.

Om profielen van de respondenten te kunnen onderscheiden en relaties te kunnen leggen tussen verschillende items,voeren we diverse statistische analyses uit. Op basis van de onderzoeksresultaten is het mogelijk panelsessies te houden om de uitkomsten te concretiseren. Panelsessies kunnen ook in de ontwerpfase ingezet worden om de vragenlijst voor te bereiden op concepttoetsing.

FASE D: Interpretatie en Rapportage

De onderzoeksresultaten verwerken we in een onderzoeksrapportage, met visuele weergaven van de uitkomsten in grafieken en tabellen en de interpretatie van de resultaten. Op basis van de uitkomsten vindt een interne brainstorm bij DCC plaats, waarin de resultaten uit deze ronde vertaald worden in de eerste conceptuele contouren, mocht er een vervolg zijn met conceptontwikkeling. Het geheel presenteren we in discussiesessies, waarna we de definitieve adviezen over de marketing of conceptontwikkeling formuleren. Resultaten in een Infographic presenteren? Dynamic Concepts kan de onderzoeksresultaten ook in overzichtelijke infographics plaatsen waardoor deze gelijk presenteerbaar zijn.

FASE E: Data vertalen naar concepten

De resultaten van het onderzoek vertalen we naar een concept, wat direct door uw organisatie gerealiseerd kan worden. Met de doelstelling ‘verbinding in beleving’ streven we ernaar om data te vertalen naar concrete producten of nieuwe marktcombinaties, met als doel de waarde voor uw eindgebruikers te verhogen. Bij het bedenken en opzetten van een project komt veel kijken; inlevingsvermogen, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn van essentieel belang. Achter elke hoek ligt een nieuwe uitdaging en een gezamenlijke strategie tussen meerdere partijen is de sleutel tot succes. Dynamic Concepts is specialist in (alle fasen van) conceptontwikkeling. Wij hebben vele jaren ervaring met het ontwikkelen van concepten. Wij brengen deze kennis graag in de praktijk om ook uw concept succesvol te implementeren. Lees meer over conceptontwikkeling.

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op